• Nederlands
  • English

Privacy

Registratie van persoonsgegevens

U kan de Spuma - website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Indien u echter gebruikt wenst over te gaan tot het bestellen van onze producten, vragen wij bepaalde persoonsgegevens mee te delen in de daarna volgende correspondentie via email of telefoon. Deze persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw familienaam, adres, etc.) die u ons meedeelt, worden uitsluitend opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Spuma.

Inzage en correctie van persoonsgegevens

De gebruiker kan inzage krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens. In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 betreffende persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.